Shop for audio technique - +359 2 987 73 35

Cart - 0.00 BGN

registration / login

Protection of personal data

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от София Аудио Център и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на София Аудио Център, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от София Аудио Център, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между София Аудио Център и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.News

Denon AVC-X8500H - the industry´s first true 13.2 channel AV Amplifier offers unparalleled sound quality and audio performance

Denon AVC-X8500H - the industry´s first true 13.2 channel AV Amplifier offers unparalleled sound quality and audio performance

The Denon AVC-X8500H is the industry´s first true 13.2 channel AV Amplifier. Offering unparalleled ...
Denon AVR-X3400H received maximum verdict from What Hifi magazine

Denon AVR-X3400H received maximum verdict from What Hifi magazine

Denon AVR-X3400H received best verdict from What Hifi magazine. This is third ...
Chistmas sales for everyone

Chistmas sales for everyone

Come visit our shops at 59 Skobelev Blvd, choose your component or ...

Web Design by - AM Design © 2018. All rights reserved.

Top